ସମ୍ବାଦ

 • ଆଫ୍ରିକୀୟ ସ୍ୱାଇନ୍ ଜ୍ୱର ଅପଡେଟ୍: ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପଥରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଚାଷ ଭିଏତନାମର ଆରମ୍ଭ |

  ଆଫ୍ରିକୀୟ ସ୍ ine ାଇନ୍ ଜ୍ୱର ଅପଡେଟ୍: ଭିଏତନାମର ଘୁଷୁରି ଉତ୍ପାଦନ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପଥରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଚାଷ ଭିଏତନାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଶୀଘ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପଥରେ ଅଛି। 2020 ମସିହାରେ ଭିଏତନାମରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଘୁଷୁରି ଜ୍ୱର (ASF) ମହାମାରୀ ପ୍ରାୟ 86,000 ଘୁଷୁରି କିମ୍ବା 1.5% କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା। 2019 ରେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରୀ | ଯଦିଓ ASF ବିସ୍ଫୋରଣ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • Ventilation Systems for broilers and laying hens

  ବ୍ରଏଲର ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ରଖିବା ପାଇଁ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ |

  ବ୍ରୋଏଲର ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଭିତର ଜଳବାଯୁର ସଠିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ବିଲ୍ଡିଂ ବାହାରେ ଜଳବାୟୁ ଚରମ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ | ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ଜଳବାୟୁ ଅବସ୍ଥା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ |
  ଅଧିକ ପଢ
 • Poultry House Healthy Ventilation

  କୁକୁଡ଼ା ଘର ସୁସ୍ଥ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ |

  ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କୁକୁଡ଼ା ପଲ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ମ fundamental ଳିକ ଅଟେ | ସଠିକ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ସତେଜ ବାୟୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆମେ ମ basic ଳିକ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ | ବ୍ରଏଲର କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ | ସଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବାୟୁ ବିନିମୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • Calculating ventilation

  ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଗଣନା

  ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବାୟୁ ବିନିମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଗଣନା କରିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସରଳ | ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ଷ୍ଟକିଙ୍ଗ୍ ସାନ୍ଧ୍ରତା (କିମ୍ବା ସମୁଦାୟ ପଲ ଓଜନ) ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫସଲ ସମୟରେ ଘଟିବ ...
  ଅଧିକ ପଢ